Skal spare penger på å vaske mindre

Politikerne vil at Strand kommune skal spare penger gjennom å effektivisere renholdet. På Tau skole er det startet opp et prøveprosjekt med redusert renhold.