Vedtok å kutte tilskuddet til Tau Aktivitetshus

Flertallet i kommunestyret har nå endelig vedtatt å redusere det kommunale tilskuddet til Tau Aktivitetshus.