Krevende investeringer

Av

Strand-rådmann Jon Ola Syrstad har presentert budsjettforslaget sitt. – Kutt er nødvendige for å tilpasse driftsnivået til inntektene og for å legge til rette for investeringer, påpeker han.