Tallet på busspassasjerer: – Stemmer med analysene

Tallene for første uke med arbeidsreisende og skoleelever på bussene mellom Strandalandet og Nord-Jæren var som ventet, forteller Kolumbus.