6.000 busspassasjerar første veka. – Omtrent som me venta, seier Kolumbus

Trafikktala for første veka etter opninga av Ryfylketunnelen sist måndag, viser at mange reisande har vald buss sjølv om det er gratis å køyra gjennom tunnelen.