Tide vil frakte turister gjennom Ryfast

Tide Buss AS søker om løyve for ny bussrute gjennom Ryfast-tunnelene.