(Solabladet)

Samme uke som skoler, barnehager, treningssentre, svømmehaller og flere andre service- og kulturtilbud stengte opplevde Kolumbus en markant nedgang i antall reisende på Nord-Jæren. På bussene var det en gradvis nedgang i løpet av uken, og på søndag var det over 70 prosent færre reiser på Nord-Jæren, sammenlignet med snittet fra tidligere uker. På hurtigbåtene i Rogaland ser ut til å ha vært en halvering i antall reiser. Det skriver Kolumbus i en pressemelding.

– Dette bekrefter at mange i Rogaland lytter til myndighetenes oppfordring og har hjemmekontor, karantene eller benytter seg av bysykkel, sykkel, går eller bruker egen bil, sier kommunikasjonssjef Grethe Skundberg.

Til tross for stengte skoler og en annerledes hverdag for de fleste, er det fortsatt mange som har behov for å bevege seg rundt i Rogaland.

– Vi er stolt av den jobben som sjåfører og mannskap gjør for å opprettholde tilbudet, sier Skundberg og viser til at myndighetene har bedt dem om å opprettholde infrastrukturen.

Kolumbus forteller at de satte raskt inn tiltak for å kunne opprettholde tilbudet med redusert bemanning i tilfelle sjåfører ble satt i karantene. Mandag 16. mars innførte de helligdagskjøring på alle bussrutene.

– Vi har innstilt alle avganger som er merket med gult i rutetabellene, men opprettholder et tilbud som ivaretar behovet, understreker Skundberg.

Kontantfrie busser

Etter myndighetenes råd, sist torsdag valgte Kolumbus å innføre kontantfrie busser og skjerme sjåfører og passasjerer ved kun å slippe reisende inn bak i bussen.

For å begrense smitten av koronaviruset har Kolumbus også valgt å stenge skranker og kundesenter. Skrankene i kundesenteret på Byterminalen er stengt fra og med torsdag 19. mars. Fra før er allerede skrankene ved kundesenteret på Fiskepiren stengt.

– Dersom reisende trenger hjelp, kan de fortsatt nå oss via kontaktskjema på hjemmesiden, via Facebook, eller ved å ringe kundesenteret, sier Skundberg.