Dagens kollektivtilbud på kveldstid mellom Strand og Forsand per dags dato ikke-eksisterende.– Det finnes jo ikke et kollektivtilbud på ettermiddag og kveldstid mellom Forsand og Jørpeland, sier kommunestyrerepresentant Inge Håvard Aarskog (Frp) i Forsand kommunestyre.Han mener det er på tide at de folkevalgte begynner å kjempe for et bedre kollektivtilbud mellom Forsand og nabokommunen:

– Folk tilpasser seg jo transportmulighetene og mange lar nok være å reise til Jørpeland på kveldstid fordi det ikke finnes et busstilbud.

Spesielt for ungdommene i kommunen kan mangel på offentlig transport føre til at de blir avskåret fra venner, fritidstilbud og sosiale aktiviteter dersom de ikke kan bli kjørt av foreldre eller andre. Aarskog har ved flere anledninger hentet egne barn på Jørpeland på kveldstid. Nå håper han at Kolumbus kan sette inn en ekstra rute på kveldstid slik at det vil være mulig å komme seg fra Jørpeland til Forsand på kveldstid. Både på hverdager og i helgene.

Svaret fra Kolumbus er enkelt:– Dette er svake områder trafikkmessig. Det er greit nok å sette opp ruter, men folk må benytte seg av tilbudet også, sier direktør Odd H. Aksland i Kolumbus.

Aksland vil ikke love et utvidet busstilbud mellom Jørpeland og Forsand til innbyggerne i Ryfylke, men han synes ikke at situasjonen trenger å være helsvart av den grunn.

– Det finnes en mulighet for å søke om penger gjennom tilskuddsordningen KID (Kollektivtransport i distriktene), sier Aksland. Tilskuddsordningen ble opprettet av regjeringen i 2007 og er ment å vise hvordan kollektivtilbudet kan styrkes gjennom mer effektiv samordning av ressurser og virkemidler.

Aksland påpeker at det i første omgang vil være snakk om et behovsprøvd bestillingsopplegg.– Ved å benytte oss av KID-ordningen slipper vi å legge ned en annen rute, her er det snakk om friske penger som kommer inn, sier han.