Buss dobler reisetida

Kolumbus har nå utarbeidet rutetabeller for busstilbudet mellom Strand og Stavanger. Kjøretida fra Jørpelandsvågen til Byterminalen er satt til 56 minutter.