De folkevalgte tar opp misnøyen med busstilbudet

Busstilbudet mellom Nord-Jæren og Strand blir tema i neste kommunestyremøte i Strand. Miljøpartiet de Grønne (MDG) stiller et grunngitt spørsmål etter mange henvendelser fra misfornøyde innbyggere.