Hallvard Nygård (17) sier i Strandbuen 28. februar «Ja til direktebuss». Inspirert blant annet av klimaaktivisten Greta Thunberg har Nygård engasjert seg for et bedre busstilbud mellom Tau og Jørpeland.

Hvorfor skal det ikke kunne gå an å ta en buss direkte mellom Tau og Jørpeland og hvorfor går det ikke en direktebuss mellom Jørpeland og Stavanger? Av egen erfaring har jeg fått uklare svar fra Kolumbus. Svaret har skiftet mellom at det ikke vil gjøres endringer på rutetilbudet og at endringer vil bli vurdert når resterende tunneler åpner.

Kolumbus oppfordret også i folkemøte at man skulle opprette en facebookgruppe for ønsket om en direktebuss mellom Jørpeland-Stavanger.

Det bor omtrent like mange mennesker i Strand kommune som på Hundvåg. Der er frekvensen på bussene ca. hvert 5 min. Ja, det er klart at ikke alle i Strand kommune pendler til Nord-Jæren, men en stor del gjør faktisk det.

Hvorfor tar det opp til 2 timer for pendlerne som skal fra Strandalandet til Forus og omegn? Med tanke på dem som har forpliktelser i forhold til levering og henting i barnehage, SFO osv. skal du være ganske god hvis du kan opprettholde en hundre prosent stilling. Busstilbudet har gått fra OK til udiskutabelt verre. Ved at det legges opp til dobbelt så lang reisetid for pendlere går det på bekostning av noe.

Det har også kommet klager fra dem som skal ha med barnevogn på bussen, noe som også er tatt opp på lederplass i Strandbuen 12. februar. Videre kom en etterlysning av et bedre tilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne, belyst i Strandbuen 27. februar. At bussene vil byttes ut i løpet av våren er bra, men folk skal fortsatt leve i mellomtiden – noe som innebærer å kunne forflytte seg fra A til B innen noenlunde tid.

Jeg mener at hvis Strand kommune skal oppfølge sine forpliktelser i forhold til utslippskutt, må man utforme kollektivtilbudet i tråd med dette. Jeg mener at hvis man skal få med seg folk på det grønne skiftet må det legges til rette med mer enn et OK kollektivtilbud. Jeg mener at hvis man vil at folk skal bruke buss til jobb fremfor bil må det være en viss form for forutsigbarhet.