Nytt forsøk med bustadfelt på Fister. Reduserer frå 34 til 29 bustader

Planane om bustadfelt i Sandvik på Fister blei stoppa av Fylkesmannen og fylkeskommunen. Nå er planane reviderte.