Bustadfelt i Sandvik på Fister: Kuttar meir i planen for å blidgjera fylkeskommune og fylkesmann

Både Fylkesmannen og fylkeskommunen har hatt motsegner mot det nye bustadfeltet i Sandvik på Fister. Nå har utbyggaren endra planane, og motsegnene mot fleire delar av feltet kan bli trekte.