Før juli i 2017 la Fretex ned gjenbruksbutikken sin på Jørpeland. Men bare et halvt år senere var Fretex tilbake, denne gang i nye lokaler i Rådhusgaten. De siste par årene har gjenbruk og bærekraftig mote blitt trendy i økende grad. Den grønne bølgen bidro til at Fretex åpnet igjen på Jørpeland. Men det har ikke gått som håpet på, og når det igjen slutt.

Omsetningen i flere av Fretex-butikkene har de senere årene stagnert og flere har hatt en nedgang. Dette har ført til underskudd over tid og Fretex-ledelsen har derfor vedtatt å legge ned åtte av butikkene sine.

Stenger i september

I en pressemelding fra Fretex opplyses det at butikkene som avvikles har hatt en krevende økonomi over tid, og at det har vært satt inn mange tiltak for å snu den negative utviklingen.

– Når tiltakene ikke gir ønsket resultat, er det nødvendig å avvikle disse avdelingene. Butikkene som de neste månedene vil bli lagt ned er: Sandvika, Ålesund, Kristiansand, Jørpeland, Madla i Stavanger, Strandgaten i Bergen, Tromsø og Heggstadmyra i Trondheim, heter det i pressemeldingen.

Strandbuen får opplyst at butikken på Jørpeland skal være åpen fram til om lag midten av september. I dag er det en heltidsstilling og en deltidsstilling ved Fretex-butikken på Jørpeland. Fretex opplyser at alle ansatte i butikkene som legges ned får tilbud om bistand til å finne seg nytt arbeid.

På lik linje med store deler av detaljhandelen merker Fretex at det å drive lønnsom butikkdrift er krevende. Årsakene til den krevende økonomiske situasjonen er sammensatte. Fretex mener salgssvikten har sammenheng med at konkurransen har økt betydelig de senere årene ved at flere kunder velger netthandel og apper. Etter nedleggelsene står Fretex igjen med 41 fysiske utsalgssteder i tillegg til nettbutikken.

Det vises også til at et plagg hos Fretex i snitt koster en tredel av ny pris. Prisene på nye klær er relativt lave, så inntektene har for flere butikker ikke vært tilstrekkelig til å dekke kostnadene. Fordi formålet til Fretex Miljø er å bidra til et bedre miljø, har selskapet de siste årene valgt å ta imot alt av tekstiler fra forbrukere, både varer til gjenbruk, men også det som er ødelagt og skal til gjenvinning. Denne løsningen skal ha ført til økte kostnader for sortering og håndtering, uten en tilsvarende inntekt.

– Trist

– Vi har kommet i en situasjon vi har jobbet mye med å unngå, men vi må erkjenne realitetene og gjøre nødvendige tiltak. Dette er trist, men vi ser ingen annen løsning, sier Glenn Hole, daglig leder i Fretex Miljø AS, om butikknedleggelsene.

Han oppfordrer folk til å fortsette å gi til Fretex.

– Gavene, som både selges og deles ut til mennesker som trenger det, bidrar årlig til om lag 30 millioner kroner til Frelsesarmeens sosiale arbeid. Visjonen til Fretex er å gi folk grunn til å tro på framtiden, og med de endringene vi gjør nå kan vi møte framtiden og fokusere på mulighetene som finnes innenfor gjenbruk og varehandel. Vi skal fortsette å lytte til kundene våre og jobbe for at de skal velge Fretex, sier Hole.