Bygdefolket vil sjøl eie nedlagt skolebygning

Den nedlagte skolen blir brukt store deler av uka og er et viktig samlingspunkt for folk på Heia. Hvis kommunen skal kvitte seg med bygget, ønsker bygdefolket sjøl å overta.