Må bygga om før det kan bli radio

Av

Det blir lite radiolytting for dei som køyrer gjennom Svotunnelen. Statens vegvesen jobbar med saka.