"Hvorfor setter Boreal sjø inn en ferje som helt klart ikke er egnet?"

Av

David Corneliussen stiller flere spørsmål til Boreal Sjø AS og kornsernleder Kjetil Førsvoll i et åpent brev til selskapet. Brevet ser du nedenfor.