«Det vi sier blankt nei til, er en ny debatt om grensejustering»