«Filmvisningen må ikke bare gjøre turistene begeistret for det de ser, men gjøre de så begeistret at de blir i området noen dager»

MÅ VISE MER: Sverre Kr. Sørskår er opptatt av at en eventuell filmvisning i Jørpelandsvågen fokuserer på mer enn Preikestolen.

MÅ VISE MER: Sverre Kr. Sørskår er opptatt av at en eventuell filmvisning i Jørpelandsvågen fokuserer på mer enn Preikestolen. Foto:

Av
DEL

MeningerSom fortalt i Strandbuen nylig, er det planer om å etablere et anlegg for framsyning og presentasjon av turistattraksjonene i området.

Dette må ha som mål ikke bare gjøre turistene begeistret for det de ser, men gjøre de så begeistret at de vil bli i området noen dager.

Det er derfor viktig at det ikke bare er Preikestolen som det blir fokusert på, den er allerede viden kjent, men at en får vist ikke bare Jørpeland, ikke bare Strand, men også resten av Ytre Ryfylke, for eksempel området fra Jøsenfjorden til og med Lysefjorden.

Dette bør være et initiativ til å fremme godt samarbeid i området, med våre naboer.

Når et filmframsyningsanlegg skal plasseres, bør det plasseres slik at et framtidig kulturhus blir en del av dette og et turisthotell likedan.

Dette for å få utnyttet den synergieffekten en slik sammensetning ville gi.

Hvis en så i tillegg har muligheten til å plassere anlegget i sjøkanten, og til og med ved en elvemunning, burde det være et svært interessant investeringsobjekt.

Artikkeltags