Den store økningen i turgåingen i Strand presser vekk elgen

I forbindelse med at Strand kommune skal prioriterte 52 ulike turruter, kommer det fram at økt turgåing de siste årene har ført til mindre elg og annet vilt i deler av heia i Strand.