↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

469 40 000

Besøksadresse

Breivikveien 47
4120 TAU
  1. Beskrivelse

 Lie Blikk AS 

Vi er en stolt bedrift, forankret i en sterk og rik håndtverkstradisjon. 

Vi tilbyr løsninger som gjør bygg vakrere og mer holdbare, enten det gjelder hele fasader og tak, trapper og rekkverk, glass eller viktige detaljer som beslag og takrenner.

 

Beskrivelse av bedrift

Vi har store og gode lokaler med kontorer, lager/butikk og et verksted med en topp moderne maskinpark. 

Vi har også en egen avdeling på Tau i Breivikveien.

Lie Blikk har i dag ca. 40 fast ansatte. Vi er godkjent opplæringsbedrift og tar inn lærlinger kontinuerlig. Vi har sentral godkjenning, er medlem i VBL, Startbank og Nobb.