↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

51 74 36 00

Besøksadresse

Breivikvegen 18
4121 TAU
  1. Beskrivelse

Tømrerarbeid: 

Vi kan ta ansvar for hele byggeprosessen, små eller store oppdrag:

  • Boliger
  • Garasjer
  • Hytter
  • Påbygg
  • Aldershjem
  • Skoler
  • Idrettshaller
  • Yrkesbygg

 

Ved siden av tømmerarbeider utfører vi også

 

Betongsaging

F.eks. dør og vindusåpning, åpninger i betongdekke og gulv.

 

Kjerneboring

F.eks. til ventilhull, dekkehull og kummehull.

 

Rivningsarbeid

Utføres i betong og tre.