↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

909 11 145

Besøksadresse

Svanholmen 3
4033 STAVANGER
  1. Beskrivelse

Renovasjonen IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap som eies av kommunene Sandnes og Stavanger.

Selskapet startet opp sin virksomhet 01.01.2006. Selskapet er organisert som et konsern med to datterselskaper som er 100% eid av Renovasjonen IKS. Henholdsvis Renovasjonen Egenregi AS og Renovasjonen Næring AS. Selskapet er godkjent lærebedrift.

Renovasjonen Egenregi AS utfører oppdrag  i forbindelse med innsamling og transport av husholdningsavfall. Selskapet er gebyrfinansiert og virksomheten skal drives til selvkost. Renovasjonen Næring AS sin virksomhet er innsamling og transport av næringsavfall, samt innsamling av husholdningsavfall i markedet, samt annen tilknyttet virksomhet. Selskapet skal drive sin virksomhet på forretningsmessig basis.

Vi henter i dag inn husholdningsavfall i følgende kommuner i regionen:

Beholdere: Stavanger, Sandnes, Kvitsøy, Rennesøy, Finnøy, Suldal, Hjelmeland, Strand og Forsand

Nedgravde avfallssystem: Stavanger, Sandnes, Gjesdal, Hå, Time, Klepp, Sola , Randaberg og Rennesøy

Grovavfall: Stavanger, Sandnes, Gjesdal, Time, Sola, Randaberg, Rennesøy

Næringsavfall hentes inn fra bedrifter og virksomheter i Ryfylke, Stavanger, Sandnes og Jæren-kommunene.