↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

51 74 07 90

Besøksadresse

Ryfylkevegen 1982
4120 TAU
  1. Beskrivelse

Revisjon Ryfylke er et lokaleid selskap, og vi driver vår virksomhet i moderne lokaler på Tau. Revisjonsvirksomheten ble etablert for over 35 år siden og har opparbeidet seg en sterk posisjon i markedet. Dette har vi oppnådd med fokus på kvalitet og integritet i leveransene til enhver tid. Vi jobber tett på kundene for å forstå deres spesifikke behov og utfordringer, og opplever tillit som vi forvalter med respekt. 

 

Vi tilbyr revisjons- og rådgivningstjenester til selskaper i Ryfylke og Nord-Jæren. Våre over 600 kunder består i all hovedsak av små og mellomstore aksjeselskaper, men vi har også foreninger, stiftelser, sameier, enkeltpersonforetak og ANS/DA.

 

Våre 6 oppdragsansvarlige og 5 revisormedarbeidere med spredt kompetanse og fra 1 til 35 års erfaring innen revisjon. Vi har i snitt over 10 års gjennomsnittlig ansettelsestid. Dette gir kontinuitet som sørger for at våre kunder har et fast revisjonsteam år etter år.