↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

51 74 54 99

Besøksadresse

Ryfylkevegen 1946
4120 TAU
  1. Beskrivelse

Tau Slipp og Båtbyggeri er en allsidig bedrift innen service og vedlikehold av yrkes- og fritidsbåter.

Vårt hovedfokus er rettet mot service og reperasjoner av fartøy innen oppdrettsnæringen og persontransport, hvor vi har våre største kunder.

Som en av få gjenværende «tradisjonelle» slipper i området tar vi også opp en del større eldre trefartøy er alltid stas med flotte seilfartøy og verneverdige fartøy med godlyd..

Spesifikasjoner om dimensjoner på slipp finner en på siden Slippen .