↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

51 44 40 00

Vakt: 975 52 800

Faks: 51 44 40 01

Besøksadresse

Maskinveien 13
4033 STAVANGER
  1. Beskrivelse
Velkommen til T Stangeland Maskin Grunnarbeid er T Stangeland MaskinŽs hovedvirksomhet sammen med massetransport og sprengning. Vi er landets største maskinentreprenør, og har utstyr til alle behov. T Stangeland Maskin er vanligvis hovedentreprenør , men samarbeider også med andre dyktige selskap som underentreprenør. Dette betyr at vi daglig arbeider med alt fra veg, vann og avløpsledninger, og de fleste feltutbygginger for bolig og større industribygg. Et prioritert område er infrastruktur med veg, flyplass, jernbane, havnebygg og kabel/fjernvarme/gass. Effektivitet betyr alt! Vi har landets mest moderne apparat, uansett mengde og tid, og vi flytter over 3.000.000 tonn masse i året! Hos oss kan du benytte deg av 70 gravemaskiner, hvor 70% er store, og 30% er myntet på spesialisert gravearbeid. Vi har 20 lastebiler og 10 dumpere, og de alle fleste er mindre enn 5 år gamle. Vi disponerer ca. 500 maskinenheter med stort og smått. Av større utstyr har vi blandt annet ca. 85 gravemaskiner 50 dumpere/lastebiler, 20 hydrauliske borerigger og 25 dozere/shovler.