– Det er ein del som ikkje kan koma seg fort nok over Vågabrunå og vekk når dei finn ut kva prisen er

Hjelmeland kommune og Vågen Båtforening samarbeider om drift av bubilparkering i Hjelmelandsvågen. Det er fleire som peikar på at prisane er altfor høge, mellom anna båtforeininga sjølv, som trur berre eit fåtal eigentleg betaler for seg.