– Det er ein uting å hamstra

Og spesielt medisinar, synest Laila Iren Rossavik, som er avhengig av insulin fleire gonger dagleg. Etter at folk begynte å hamstra medisinar, har styresmaktene innført rasjonering på blant anna insulin.