«Det er gledelig at de nye parkeringsplassene kommer på kommunal grunn og at det derfor ikke blir parkeringsavgift»

Av

– Vi mener dette er en riktig prioritering, står det i onsdagsavisas leder.