«Det er i fellesskap, med bekymring og omtanke for hverandre, at vi kan slå viruset tilbake»

– Vi har alle et ansvar for å bidra til å holde viruset på et så lavt nivå som overhodet mulig, står det i onsdagsavisas leder.