Det er fra tid til annen stort engasjement fra noen innbyggere når det gjelder kommunale kunstinnkjøp. Her er noen enkle fakta som alle som vil mene noe om dette bør kjenne til:

Når Strand kommune kjøper inn kunst, er det et kunstutvalg som tar alle beslutninger sammen. Det er ingen enkeltpersoner i kunstutvalget som har anledning til å diktere resten av utvalget.

Det er heller ingen enkeltpersoner i noen av kunstutvalgene vi har hatt så langt, som har hatt et ønske om å diktere eller manipulere resten av utvalget, eller som har forsøkt å manipulere de andre medlemmene i noen retning. Dette kan enkelt etterprøves ved å ta en telefonrunde til de som deltar eller har deltatt i utvalgene.

Når Strand kommune kjøper inn kunst, er det et kunstutvalg som tar alle beslutninger sammen.

Trond Ole Paulsen, kultursjef

Skal man være kvalifisert for deltakelse i en konkurranse om å få levere kunst til et offentlig bygg, er første bud at man må ha erfaring med den type kunst som etterspørres i utlysningen.

En skulptør må eksempelvis kunne vise til en portofolio med mange tredimensjonale verk før vedkommende er i posisjon til å konkurrere om offentlige oppdrag i den størrelsesorden vi har hatt i Strand de siste årene.

Det finnes imidlertid unntak fra dette, der unge, nyutdannede supertalenter har fått levere kunst i en form de ikke har lang erfaring med.

I Strand kommune har vi ikke et krav om at kunstnere vi kjøper kunst av, må ha akademisk utdannelse (MA). I de tilfellene der vi bruker en kunstkonsulent, er det imidlertid naturlig at vedkommende får som oppgave å utpeke aktuelle kandidater til oppdraget.

Les også

Street Art-protest: Oppleves som provoserende og utidig

Dette fordi kunstkonsulenten har kjennskap til bredden av norske kunstnere, og kan si noe om hvem som har en stil og et uttrykk som kan passe til det aktuelle prosjektet. Kunstkonsulenter vil i de aller fleste tilfeller peke på kunstnere med høy fagkompetanse og bred erfaring innen den type kunstverk som etterspørres.

Hvis man først og fremst har maleri som uttrykksform, og begrenset erfaring med andre teknikker, er man bare kvalifisert for offentlige oppdrag der det etterspørres maleri.

Det blir aldri en kommunal oppgave å sørge for at lokale kunstnere får betalte oppdrag.

Trond Ole Paulsen, kultursjef

Hvis man er journalist eller redaktør i lokalpressen i Strand, og har gitt spalteplass til kritiske artikler og ytringer om at lokale kunstnere ikke får delta i anbudskonkurranser, bør man kanskje også vurdere å skrive en gladsak når en lokal kunstner faktisk deltar i en slik konkurranse, slik tilfellet er nå, i stedet for å lete etter kommafeil i utlysningsteksten. Kanskje ikke et faktum dette, men vel verdt å nevne...

Det blir aldri en kommunal oppgave å sørge for at lokale kunstnere får betalte oppdrag. Det er de færreste kunstnere forunt, selv blant dem med masterutdanning og lang erfaring, å få store offentlige oppdrag.

Velger man kunst som levevei må man først og fremst produsere kunst, og deretter selge denne. Det er den økonomiske ryggraden i enhver kunstners yrkesliv.

Hvis man ikke greier å selge den kunsten man produserer, betyr ikke det nødvendigvis at man er en dårlig kunstner. Det betyr bare at man lager produkter det ikke er et marked for.

Den siste tiden har jeg brukt ufattelig med tid og ressurser på å håndtere flisespikkeri og kverulering om kunstinnkjøp i Strand.

Trond Ole Paulsen, kultursjef

Det finnes sikkert tusenvis av kunstnere som har det slik bare her i landet, og de velger selv hvordan de håndterer denne situasjonen. Mange av dem finner seg en vanlig jobb, og fortsetter med kunst på fritiden. Det er ingen skam.

Den siste tiden har jeg brukt ufattelig med tid og ressurser på å håndtere flisespikkeri og kverulering om kunstinnkjøp i Strand, og det kastes kniver fra alle kanter.

Til dere som kaster: Fortsett gjerne med det, men jeg kommer til å fortsette å gjøre jobben min for at innbyggerne i Strand kommune får oppleve et mangfold av kulturuttrykk, slik kulturloven pålegger meg.

Da er det av og til maleri, av og til skulptur, av og til street art, av og til judo, av og til barokkmusikk, av og til toraderlag, av og til økseblad fra steinalderen og av og til pop.

Skulle noen fortsatt være i tvil om hvordan det var nå igjen, dette med kunst og sånn, så er kontordøra mi åpen. Jeg har kaffe.