Det finst i dag ei grense for kor mange turgåarar Strand kan ta i mot på ein problemfri måte