Boreal Sjø er tildelt løyve for privat ferjedrift på strekningen Lauvvik–Oanes på Høgsfjorden. Nå er det klart at det er «Bjørnefjord» som skal trafikkere sambandet. Ferja vil få det nye navnet «Preikestolen».

«Bjørnefjord» er bygget i 1990 og har plass til 105 personbiler. Ferja er 87 meter lang og 15 meter bred. Det er ikke så mange år siden «Bjørnefjord» gikk som reserveferje i Tau-sambandet. Da den nesten 30 år gamle ferja var ny, gikk den under navnet «Stavanger». På 1990-tallet var dette regnet som ei populær ferje i Tau-sambandet. Boreal kjøpte nylig «Bjørnefjord» av Norled.

– Boreal jobber for at våre transportmidler skal være så miljøvennlige som mulig, så vi har en ambisjon om å på sikt sette inn en elektrisk ferje i Høgsfjord-sambandet, sier Kjetil Førsvoll, konsernleder i Boreal i en pressemelding.

Ferjeløyvet for Høgsfjorden gjelder i åtte år og trer i kraft når Ryfast-sambandet åpnes.

– Vi ser for oss at ferjeforbindelsen vil være supplement til Ryfast, og et godt alternativ for lokaltrafikk, nyttetrafikk og reisende til Preikestolen, sier Førsvoll.

Takstene på Høgsfjorden er ennå ikke klare. Boreal opplyser at de fortsatt er i en prosess med å utarbeide takstene til sambandet, og lover å gå ut med disse så fort de er klare.