Dette er passasjerantallet på Høgsfjorden siden gjenoppstarten 26. juni

Mot slutten av juni gjenopptok Boreal fergedrift over Høgsfjordan. Relativt få benytter seg av tilbudet, men Ryfast er fremdeles gratis.