Folkehelseinstituttet anbefaler personer over 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere, å ta en oppfriskningsdose av koronavaksinen. Det skriver Gjesdalbuen.

I et brev til alle landets kommuner skriver FHI at en ny dose vil være særlig aktuell for de som ikke tidligere har gått gjennom en SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer.

«Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose. Vaksineringen bør gjennomføres i løpet av april. Selv om vinterens covid-19-bølge nå ser ut til å være over, er den videre smitteutviklingen utover våren og sommeren usikker. Det er foreløpig ikke tegn til en tydelig sesongvariasjon for SARS-CoV-2-viruset slik som for influensa, og det er sannsynlig at det vil komme en ny bølge i løpet av de nærmeste månedene» , står det i brevet fra Folkehelseinstituttet.

FHI mener også at det er sannsynlig at aldersgruppa 65 år og eldre, og de med underliggende sykdommer i alderen 18 til 64 år, også vil trenge en oppfriskningsdose til høsten.