(Sandnesposten)

POLITIKK: Onsdag kom beskjeden ingen hadde forventet skulle komme. Sandnes kommune ble informert av Statsforvalteren om at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt om en utredning og konsekvensene av en grensejustering i Sandnes.

Dette skal ha blitt fremprovosert som følge av et innbyggerinitiativ. Noen ønsker at Forsand-delen av Sandnes, skal til Strand kommune.

Både kommunedirektør Bodil Sivertsen og ordfører Stanley Wirak (Ap) reagerer på henvendelsen i seg selv, og på tidspunktet, like før et regjeringsskifte.

Det er også merkelig at departementet pør Statsforvalteren om råd knyttet til lovgivning. reagerer på henvendelsen i seg, og på tidspunktet, like før et regjeringsskifte.

– Vi må finne ut hvilke lovverk som de ser for seg å benytte, og det skulle vært greit å vite om kommunalministeren stiller seg bak utredningen. Med dette tidspunktet skulle man tro de er ute etter å legge snubletråder for en ny regjering, sier Wirak.

– Departementet mottok brevet med søknaden om grensejustering 11. august 2021, og har etter rimelig saksbehandlingstid konkludert og sendt ut vårt svar, sier kommunalminister Nikolai Astrup til Sandnesposten.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

I Sandnesposten torsdag stilte Stanley Wirak også det åpne spørsmålet hvor vidt ministeren stiller seg bak denne utredningen.

– Ja, jeg stiller meg bak beslutningen om å utrede en grensejustering som omfatter å legge resten av gamle Forsand kommune inn i Strand, sier Astrup til Sandnesposten.

– Hvorfor ber departementet statsforvalteren sjekke lovverket. Finnes det ikke en egen lovavdeling i departementet som kan gi svar?

«Etter inndelingsloven knytter det seg ulike saksbehandlingsregler til henholdsvis grensejusteringer og delinger. Statsforvalteren er derfor bedt om å ta stilling til dette spørsmålet som del av saksutredningen.

I inndelingsloven § 3 defineres ulike typer grenseendringer. En grensejustering innebærer blant annet at et område blir flyttet fra en kommune til en annen, eller fra et fylke til et annet. Departementet kan fastsette at en endring av grensene til et område skal behandles som en grensejustering, dersom det aktuelle området har en mindre del av innbyggerne i en kommune som skal legges til andre kommuner etter § 3 andre ledd bokstav b.

Av § 3 andre ledd bokstav b følger at deling innebærer at en kommune blir delt, og at de ulike delene blir lagt til andre kommuner. Antallet innbyggere i den delen av kommunen som ønskes endret, har dermed betydning for om endringen skal behandles som en grensejustering eller en deling».