(Jærbladet)

To mindreårige jenter ble nylig tatt for tyveri i en butikk på Bryne. Saken ble anmeldt, og politiet fikk kontakt med jentenes verger.

Men hva skjer egentlig videre med disse jentene? Får de det på rullebladet og mister muligheten til å reise til USA i fremtiden? Kan det ødelegge for framtidige studier og jobb?

Det kommer an på verdien av det som stjeles, måten det blir gjort på, og hva vedkommende eventuelt har på rullbladet fra før.

– Politiet kan gi dem under 18 år en ny sjanse, dersom det er første gang. De får da en påtaleunnlatelse med vilkår, som vil si at det er straffbart å begå et nytt lovbrudd innen en satt frist, samt at de må følge opp de andre vilkårene som blir satt, sier forebyggende avsnittsleder på Jæren, Eldfrid Vestbø.

Kan gå utover jobb og skole

Dersom du ikke lærer av dine feil, og begår et nytt lovbrudd, kan det faktisk følge deg resten av livet. Flere studier og jobber krever at du leverer politiattest. Det kan være alt fra bussjåfør og låsesmed til advokat og flytekniker.

– Forskjellige yrker og studier krever forskjellige politiattester, forklarer Eldfrid Vestbø.

Du må framlegge politiattest når du vil...

· Studere i utlandet

· Ta utdanning som politi

· Ta utdanning som lærer

· Ta utdanning som førskolelærer

· Ta utdanning som sosionom

· Ta utdanning som lege

· Ta utdanning som ergoterapeut

· Ta utdanning som sykepleier

· Få praksisplass i politi eller påtalemyndighet som jus-student

Kilde: ung.no

Slik er prosessen videre

At et butikktyveri i det hele tatt blir gjort noe med, er avhengig av at politiet får inn anmeldelse. Da blir det avhør, der de må skille på dem som er over og under den kriminelle lavalderen, 15 år. Videre blir det oppfølging i kommunen og jevnlige samtaler med barnet og foreldrene.

Barnevernet blir varslet i alle saker der barn under 18 år er involvert, så er det opp til dem om de vil ta saken videre. Politiet prøver også å få så mange som mulig inn i konfliktrådet, der butikk, innehaver og barn med foreldre møtes for å komme fram til en god løsning.

– Det er noe med å se den du har stjålet av inn i øynene. Det river nok veldig mye mer enn å snakke med for eksempel oss. Vi har større tro på at det å gi dem muligheten til å starte med blanke ark, er mer forebyggende enn en alvorlig straff, men det krever at de holder sin del av avtalen, sier politikontakt i Hå, Lars Risa Taksdal.

Vil komme inn tidlig

Politiet har veldig tro på og har god erfaring med å involvere foreldrene tidlig i slike saker. De forteller at bekymringssamtalene de har med barn under 15, har en oppdragende effekt.

– Den kriminelle løpebanen begynner ofte med nasking og hærverk før det går over til mer alvorlige ting og rus. Derfor er det viktig at alt blir anmeldt, slik at vi kan komme inn tidlig og forebygge at de tar det neste steget, sier politikontakt i Klepp, Asgeir Jakobsen.

En utfordring politiet møter er at det kan være krevende å få næringslivet til å stille i konfliktrådet, fordi det er ressurskrevende. Likevel har de gode erfaringer med møtene de har hatt.

– Det er hele tiden ulike personer som blir tatt, og de forstår som regel at det de har gjort er galt, sier Jakobsen.