Desse har kjøpt og selt eigedom

SELT: Ryfylkevegen 1089 er selt for 1.890.000 kroner.

SELT: Ryfylkevegen 1089 er selt for 1.890.000 kroner.

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Omsetting av eigedomar i Hjelmeland kommune

Eglandsvegen 56 (Gnr 126, bnr 1) er overdrege for kr 4.020.729 frå Njål Ingvard Egeland til Roy Joakim Egeland (01.04.2019) Salet omfattar også del av Gnr 126, bnr 4. Salet omfattar også del av Gnr 126, bnr 19. Salet omfattar også Rivelandsvegen 447 (Gnr 127, bnr 1). Salet omfattar også Gnr 127, bnr 10

Del av Tjeltveit 30 (Gnr 9, bnr 1) er overdrege for kr 1.000.000 frå Hildur Aud Gysland og Ivar Harald Langeland til Stig Ove Øye og Trond Jarl Øye (03.04.2019)

Eikehaugen 41 (Gnr 74, bnr 56) er overdrege for kr 2.200.000 frå Morten Hetland til Lijana Sukutiene og Modestas Sukutis (08.04.2019)

Skjelsvikvegen 53 (Gnr 85, bnr 70) er overdrege for kr 3.450.000 frå Erlend Rosaceae til Ove Amaliksen (09.04.2019)

Gnr 134, bnr 25 er overdrege for kr 50.000 frå Synnøve Reidun Hagen, Elly Halsne og Magne Østerhus til Randi Holm Rygh (09.04.2019)

Sandangervågen 111 (Gnr 91, bnr 26) er overdrege for kr 3.390.000 frå Anne Grete Skraastad og Olav Bjelland Skraastad til Dagfinn Agnar Waraas (10.04.2019)

Omsetting av eigedomar i Strand kommune

Del av Gnr 49, bnr 715 er overdrege for kr 105.000 til Strand Båtsenter as og Hallgeir Vildalen (02.04.2019)

Del av Gnr 49, bnr 715 er overdrege for kr 112.000 til Strand Båtsenter as og Rose Marie Bruflodt Idsø (02.04.2019)

Del av Gnr 49, bnr 715 er overdrege for kr 146.000 til Strand Båtsenter as og Reidar Nilsen (02.04.2019)

Del av Gnr 49, bnr 715 er overdrege for kr 119.000 til Strand Båtsenter as, Bernt Sigve Berntsen og Trond Mæland (02.04.2019)

Del av Gnr 49, bnr 715 er overdrege for kr 106.750 til Strand Båtsenter as og Bent Ivar Fister Helland (02.04.2019)

Del av Gnr 49, bnr 715 er overdrege for kr 100.500 til Strand Båtsenter as og Hallgeir Leo Gjerde (02.04.2019)

Gnr 31, bnr 44 er overdrege for kr 3.400.000 frå Rikard Kjelsnes Håbakk til Eie Reidar as, Steinane Holding as og Vestkorn as (02.04.2019)

Liarvatnet 82 (Gnr 49, bnr 663) er overdrege for kr 450.000 frå Tor Adolf Larsen til Vidar Larsen (03.04.2019)

Elgstien 7 A (Gnr 44, bnr 629, seksjon 5) er overdrege for kr 1.860.000 frå Karina Danielsen, Geir Egil Danielsen og Sissel Jorunn Danielsen til Jørgen Eie (03.04.2019)

Del av Gnr 16, bnr 302, seksjon 22 er overdrege for kr 160.000 til Sentrumsgården Tau as og Jostein Eie (03.04.2019)

Del av Gnr 16, bnr 302, seksjon 22 er overdrege for kr 160.000 til Sentrumsgården Tau as og Leif Bredor Stokka (03.04.2019)

Del av Gnr 16, bnr 302, seksjon 22 er overdrege for kr 160.000 til Sentrumsgården Tau as og Frode Warland (03.04.2019)

Del av Gnr 16, bnr 302, seksjon 22 er overdrege for kr 160.000 til Sentrumsgården Tau as og Rune Byrkja (03.04.2019)

Gullbekkstien 27 A (Gnr 31, bnr 590, seksjon 8) er overdrege for kr 1.550.000 frå Maren Feyling til Aksel Lode (04.04.2019)

Sørskårvegen 431 (Gnr 69, bnr 15) er overdrege for kr 2.500.000 frå Fridtjov Holm til John Petter Nordbø (04.04.2019) Salet omfattar også Gnr 69, bnr 22. Salet omfattar også Gnr 69, bnr 26

Rødlandsvegen 19 A (Gnr 31, bnr 311, seksjon 3) er overdrege for kr 1.990.000 frå Erik Grønnestad til André Gjerde Torwig (08.04.2019)

Gnr 13, bnr 138 er overdrege for kr 7.500 frå Erling Thostensen til Rolf Henry Johnsen (08.04.2019)

Bakkavegen 5 (Gnr 47, bnr 527) er overdrege for kr 4.700.000 frå Aina Vibeke Borkamo og Alf Kjartan Borkamo til Jarle Fjelde (09.04.2019)

Resahaugvegen 56 A (Gnr 44, bnr 151, seksjon 1) er overdrege for kr 1.850.000 frå Leif Helge Myhre til Sondre Strømnæss (11.04.2019)

Fullshammarkroken 13 A (Gnr 47, bnr 734, seksjon 4) er overdrege for kr 1.750.000 frå Karl Johan Jørmeland og Strand kommune til Andreas Tamrat Oaland Guse (11.04.2019)

Seljevegen 2 D (Gnr 31, bnr 59) er overdrege for kr 4.700.000 frå Lene Sørskår og Bård Magne Skjeivik Veland til Anne Beth Ingvaldstad og Christoffer Meltveit (23.04.2019)

Fiolvegen 1 A (Gnr 47, bnr 168) er overdrege for kr 2.430.000 frå Geir Runestad, Leif Joar Runestad, Oskar Jostein Runestad og Thea Linea Runestad Stølen til Joachim Barka (23.04.2019)

Gullbekkstien 32 D (Gnr 31, bnr 587, seksjon 2) er overdrege for kr 1.560.000 frå Marta Valeria Lundberg til Karina Heggheim (24.04.2019)

Midtlevegen 2 C (Gnr 16, bnr 383, seksjon 7) er overdrege for kr 2.350.000 frå Håkon Grødem til Kristine Karlsen Hansen (25.04.2019)

Grønevollbakken 11 (Gnr 42, bnr 56) er overdrege for kr 3.250.000 frå Even Barka og Hanne Vik Voster til Susanne Ravnås og Øyvind Ravnås (25.04.2019)

Seljevegen 8 D (Gnr 31, bnr 839, seksjon 2) er overdrege for kr 2.035.000 frå Anne Beth Ingvaldstad og Christoffer Meltveit til Karen Gard Fiskå (26.04.2019)

Jøssangvegen 257 (Gnr 55, bnr 21) er overdrege for kr 3.500.000 frå Magne Jøssang til Thomas Jøssang (29.04.2019)

Ryfylkevegen 1089 (Gnr 43, bnr 30) er overdrege for kr 1.890.000 frå Kirsten Johansen til Johan Årvik (30.04.2019)

Omsetting av eigedomar i Forsand kommune

Ryfylkevegen 227 (Gnr 10, bnr 5, fnr 22) er overdrege for kr 1.400.000 frå Tone Terese Hatleskog til Annika Putnam Håland og Jan Inge Håland (10.04.2019)

Mælshammaren 24 (Gnr 54, bnr 55) er overdrege for kr 2.350.000 frå Florian Schwenke til Stian Hagelin Holte og Line Renate Kristensen (25.04.2019)

Nilsebuvegen 110 (Gnr 23, bnr 106) er overdrege for kr 150.000 frå Kjell Jostein Lyse til Jofrid Leiros Ommundsen (29.04.2019)

Levert av Ambita as


Artikkeltags