Gard med kraftverk og utleigehytter blei seld for 7,3 millionar

Garden i Vormedalen blei lagd ut for sal i haust, og har nå fått nye eigarar. Rådmannen i Hjelmeland meiner prisen er forsvarleg med tanke på drift av garden, og tilrår at kjøparane får konsesjon.