Selger tomme boliger

Strand kommune vurderer for tida ulike tiltak for å effektivisere drift og forvaltning innen eiendom. Flere kommunale boliger som i dag står tomme, blir trolig solgt.