Rekordpriser i sentrum

De to største og dyreste boligene i Ryfylke Handelspark ble solgt straks salget startet. Dermed ble det satt ny prisrekord for leiligheter i Strand.