Vormedalen i Hjelmeland: Sel gard med eige, privat kraftverk og reiselivsverksemd med 23 sengeplassar

Garden i Vormedalen har vore reiselivsbedrift i mange år, og i fjor genererte kraftverket eit overskot på vel 350.000 kroner. – Det er ikkje ofte me sel ein gard som dette, seier eigedomsmeklar Dag Soppeland.