Formannskapet i Hjelmeland ville ikkje selja friområde for hantikka

Fleirtalet i formannskapet sa nei til Egil Ulvestad sin søknad om å kjøpa ein eigedom ved Steinslandsvatnet. – Kan ikkje forstå kvifor me skal sitja med dette, meinte Njål Skår (H).