Eigedomsmeklar Dag Soppeland: – Denne typen eigedomar blir selde raskast i Hjelmeland for tida

Medan det er einebustadar som har stått for sal i lang tid utan å bli selde i Hjelmeland, forsvinn gardsbruk med utmark og jakt- og fiskerettar veldig kjapt.