Heller skatt enn færre skular

Av

Ordførar Bjørn Laugaland (Sp) reiste spørsmålet om auke av eigedomsskatten på budsjettkonferansen på måndag. På tide, skreiv årdalsbuen Øystein Valheim på Facebook. Og dermed var debatten i gang.