Hjelmeland tapte i lagmannsretten

Av

Hjelmeland og dei andre kommunane som var stemna av Statnett, tapte saka i lagmannsretten etter å ha vunne i fleire omgangar i tingretten. Kommunane vurderer å anka saka til høgsterett.