Ein bil skal ha havarert i Ryfylketunnelen i retning Stavanger. Det eine kjørefeltet i Ryfast frå Solbakk til Stavanger er dermed stengt til bilen blir fjerna.