Omsorg og velferdsteknologi: Leva heile livet

Artikkelen er over 1 år gammel

Regjeringa sette i gang reforma «Leve hele livet» i fjor. Det er ei kvalitetsreform for eldre. Men kva er måla og verkemidla i reforma? Det fortel Kjell Rangnes frå Pensjonistforbundet om i Hjelmeland neste veke.