Kontrollen var hovedsakelig en fartskontroll. Ti personer kjørte for fort gjennom kontrollen og fikk en fartsbot hver.

Høyeste hastighet som ble målt var 115 kilometer i timen.

I tillegg fikk en person forelegg for ulovlig bruk av mobiltelefon.