En av ti er nå uten jobb

Korona-tiltakene fører til uvanlig høy arbeidsledighet. Siden 9. mars var det i Strand fram til tirsdag kommet inn 374 søknader om dagpenger på grunn av permitteringer.